Akmens masės plytelių impregnantas GLUTOCLEAN

 • Akmens masės plytelių impregnantas GLUTOCLEAN

  Kodas: 035303074
  27 
  Į krepšelį 

  Ilgam apsaugo nuo purvo

  Prekės ženklas
  Glutoclean
 • SAVYBĖS:
  • ilgam apsaugo nuo purvo;
  • poliruotoms, matinėms, šlifuotoms ir struktūrinėms akmens masės plytelėms;
  • vidaus ir išorės darbams;
  • pakuotės užtenka 40-60 m²;
  • tinka apdailos plytelių tarpams.

  PASKIRTIS: Impregnuoja paviršių ir ilgam nematomu sluoksniu apsaugo nuo purvo. Nesudėtinga impregnuoto paviršiaus priežiūra. Apsaugo paviršių nuo riebalinių bei vandens dėmių. 

  TAIKYMO SRITYS: AKMENS MASĖS PLYTELIŲ IMPREGNANTAS tinka visoms poliruotoms, matinėms, šlifuotoms ir struktūrinėms akmens masės plytelėms ir kitiems akmens keramikos paviršiams patalpų viduje ir išorėje. Stalų, sienų, grindų ir kitų darbinių paviršių priežiūrai. Tinka porėtiems paviršiams, tokiems kaip plytelių cementiniai tarpai.

  NAUDOJIMAS: Naudoti tik ant sausų paviršių. Prieš impregnavimą paviršių gerai nuvalyti. Teptuku arba voleliu tepti nepraskiestą impregnantą, tolygiai, tačiau taip, kad paviršius būtų pilnai padengtas. Norint padidinti efektą, galima tepti antrą sluoksnį ant dar neišdžiūvusio pirmojo sluoksnio. Šiuo atveju turi būti tepama tik tiek, kiek paviršius gali sugerti. Po to palikti 50 minučių. Impregnavimo priemonės likučius nuo paviršiaus nuvalyti įgeriančiu, sausu skudurėliu. Ant impregnuoto paviršiaus neturi likti tepimo juostų. Pridžiūvusį priemonės perteklių galima pašalinti skudurėliu, sudrėkintu GLUTOCLEAN AKMENS MASĖS PLYTELIŲ IMPREGNANTU. Po to džiūsta apie 3-4 valandas. Džiūvimo metu paviršiumi negalima vaikščioti ir jo drėgnai valyti. Impregnavimo priemonė pilnai atsparia tampa po 24 valandų.

  DĖMESIO: Jei reikia impregnuoti didelio ploto paviršių, rekomenduojama tepti paeiliui nedidelius plotus. Paviršius, jautrius rūgštims bei stiklą, apdengti, kad nepatektų impregnavimo priemonės. Impregnuojant apdailos plytelių tarpus, paviršius turi būti švarus, sausas, pilnai išdžiūvęs ir be dėmių, kad tolygiai pasidengtų ir nepakeistų spalvos.

  TECHNINIAI DUOMENYS:
  Sudėtis: naftos (alkilo) pagrindo angliavandenilis;
  Tankis: 0,78-0,80 g/ml;
  Išvaizda: šviesiai gelsvas skystis;
  Kvapas: silpnas;
  Saugojimas: laikyti vėsioje ir tamsioje vietoje, sandariai uždarytą ir atskirai nuo maisto produktų. Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pagaminimo datos uždaroje originalioje pakuotėje.

  ATSARGIAI!
  Pavojinga


  P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P241 Naudoti sprogimui atsparią elektros/ventiliacijos/apšvietimo įrangą. P240 Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P301+P310 PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P405 Laikyti užrakintą. P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P501 Turinį ir talpą utilizavimui perduoti įgaliotoms kompanijoms. H226 Degūs skystis ir garai. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pagaminimo datos uždaroje originalioje pakuotėje. Pagaminimo datą žiūrėti ant pakuotės.
   

  Gamintojas: PUFAS Werk KG, Vokietija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas
   

 • Alternatyvios prekės

  Akmens impregnantas GLUTOCLEAN

  Atstumia vandenį ir purvą

  1380 
  1740  Sutaupykite 360