Medžio plastiko kompozito arba WPC+BPC valiklis WEPOS

 • Medžio plastiko kompozito arba WPC+BPC valiklis WEPOS

  Kodas: 101201205
  12 
  Į krepšelį 

  Koncentratas

  Gamintojas
  Pufas Werk KG (Vokietija)
  Prekės ženklas
  Wepos
 • SAVYBĖS:
  • koncentratas;
  • valymui ir priežiūrai;
  • šalina riebalus ir nešvarumus.

  PASKIRTIS: lengvai šalina stipriai prilipusius nešvarumus, riebalus, paukščių išmatas, aplinkos nuosėdas, vandens dėmes bei kitas apnašas. Atgaiviną paviršių ir išsaugo pirminę išvaizdą. Rekomenduojama pagrindiniam valymui ir tolesnei priežiūrai. Turi antistatinį poveikį. Reguliariai naudojant sumažina nešvarumų prilipimą, palengvina priežiūrą ir atideda dangos senėjimo požymius, tokius kaip paviršiaus patamsėjimas, pilkos spalvos pasikeitimas ar išblukimas.

  TAIKYMO SRITYS: MEDŽIO PLASTIKO KOMPOZITO arba WPC+BPC VALIKLIS tinka pirminiam ir reguliariam terasinių lentų, tvorų, fasadų, palangių ar grindjuosčių pagamintų iš medžio plastiko kompozito WPC valymui. Tinka ir bambuko plastiko kompozitui BPC.

  NAUDOJIMAS: Pagrindiniam valymui, esant stipriam užteršimui. Į kibirą su 5 l šilto vandens įpilti 200 ml koncentrato ir gerai išmaišyti. Gautu tirpalu ir grindų pašluostės ar skudurėlio pagalba sudrėkinti valomą dangą. Palikti 2-3 minutes. Įtrinti šepečiu ir nuvalyti atitirpusius nešvarumus. Po to išplauti švariu vandeniu. Neleisti valikliui išdžiūti nenuplovus. Didesnius plotus visada valykite dalimis.
  Priežiūrai: Į kibirą su 5 l šilto vandens įpilti 50 ml koncentrato ir gerai išmaišyti. Paviršių išplauti grindų pašluoste ar skuduru ir palikti išdžiūti. Paviršiaus pakartotinai plauti nereikia.

  TECHNINIAI DUOMENYS:
  Spalva: skaidri;
  Sudėtis: vanduo, nejoninės ir anijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, fosfatai, fosfonatai, kvapniosios medžiagos;
  Tankis: apie 1,01 g/cm³;
  pH: 10-10,5;
  Saugojimas: laikyti vėsioje ir tamsioje vietoje, sandariai uždarytą ir atskirai nuo maisto produktų. NESUŠALDYTI. Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pagaminimo datos uždaroje originalioje pakuotėje;
  Pakuotė: 1 l;

  ATSARGIAI!
  Pavojinga


  P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P501 Turinį ir talpą utilizavimui perduoti įgaliotoms kompanijoms. H302 Kenksminga prarijus. H315 Dirgina odą. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H331 Toksiška įkvėpus.
  Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pagaminimo datos uždaroje originalioje pakuotėje. Pagaminimo datą žiūrėti ant pakuotės.

  Gamintojas: PUFAS Werk KG, Vokietija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas