Ilgalaikė antigrafiti apsauga PUFAS AGP

 • Ilgalaikė antigrafiti apsauga PUFAS AGP

  Kodas: 107003000
  202 
  Į krepšelį 

  Keliems valymo ciklams

  Prekės ženklas
  Pufas
 • SAVYBĖS:
  • bespalvė;
  • sudaro patvarią, elastingą apsauginę plėvelę;
  • atspari UV spinduliams, negeltonuoja;
  • atspari atmosferiniam poveikiui ir senėjimui;
  • blizgi ir paryškina paviršiaus spalvą;
  • galima šalinti mechaniškai;
  • paviršius tampa lengvai valomas šaltu vandeniu be valiklių;
  • išorės darbams;
  • pagaminta Vokietijoje.

  PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITYS: PUFAS ILGALAIKĖ ANTIGRAFITI APSAUGA AGP tai paruošta naudoti, ilgalaikė, vienkomponentė antigrafiti sistema, kuri palengvina grafičio šalinimą nuo šia apsaugos priemone padengtų paviršių. Skirta keliems valymo ciklams, naudojant švarų vandenį, pvz.: aukšto slėgio šalto vandens srovę. Pagrindu gali būti: betonas, mūras, blokeliai, natūralus akmuo ir kiti panašūs paviršiai.

  PAGRINDO PARUOŠIMAS: pagrindas turi būti sausas, švarus ir nedulkėtas. Ant jo neturi būti druskų ir riebalinių dėmių. Įtrūkimus užglaistykite pagrindui tinkamu glaistu. Įsitikinkite, kad nauji mineralinio tinko ar kitokie paviršiai būtų sustingę ir sukietėję. Netepkite tiesiai ant ekstrūdinio polistireno ar panašių paviršių. Naudojant ant tokių paviršių kaip metalas, plastikas, dažyti paviršiai, reikia papildomai gruntuoti PUFAS ANTIGRAFITI APSAUGOS GRUNTU AGG.

  NAUDOJIMAS: PUFAS ILGALAIKĖ ANTIGRAFITI APSAUGA AGP dengiama neskiesta įprastiniu būdu, tepant paviršių tirpikliams atspariu teptuku, voleliu ar purškiant. Venkite nubėgimų, perteklių tolygiai paskirstykite. Tepimo metu skysčio, aplinkos ir paviršiaus temperatūra visu tepimo ir džiūvimo laikotarpiu turi būti nuo +10ºC iki +30ºC. Normaliomis oro sąlygomis (esant +20ºC temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui) paviršius išdžiūsta per 24 valandas. Esant žemesnei aplinkos temperatūrai, didesniam aplinkos drėgnumui ar ypatingai neporėtam paviršiui, džiūvimo laikas prailgėja. Įrankius plaukite skiedikliu.

  DĖMESIO: Norint įvertinti kaip priemonė įtakos spalvos intensyvumui ir blizgumui, prieš atliekant viso ploto impregnavimą, išbandykite priemonę nedideliame plote. Blizgumas gali skirtis priklausomai nuo pagrindo rūšies. Kadangi produktas reaguoja su vandeniu, būtina, kad darbo metu įrankiai būtu sausi. Nuteptą paviršių saugokite nuo lietaus bent 4 val. Esant poreikiui, pirmą valymą galima atlikti ne anksčiau kaip po 9 dienų. PUFAS ILGALAIKĖ ANTIGRAFITI APSAUGA AGP negarantuoja visiškos apsaugos nuo visų tipų dažų. Šios priemonės naudojimas sumažina plakatų prilipimą prie pagrindo ir palengvina jų pašalinimą. Uždenkite paviršius, kurie neturi būti dengiami šia priemone. Saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Darbo metu nevalgykite ir nerūkykite. Darbo metu naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones.

  TECHNINIAI DUOMENYS:
  Sudėtis: alifatiniai angliavandeniai ir priedai;
  Tankis: 0,9 g/cm³;
  Išeiga: apie 100-130 ml/m² tepant vienu sluoksniu, priklausomai nuo pagrindo ir jo dengimo būdo;
  Saugojimas: laikyti vėsioje, bet nešaltoje vietoje sandariai uždarytoje pakuotėje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių;
  Pakuotė: 2,5 ir 5 l;

  ATSARGIAI!
  PAVOJINGA

  P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. P501 Turinį/talpyklą šalinti pagal vietines taisykles. H226 Degūs skystis ir garai. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
  EU LOJ kategorija ir ribos: (kat. A/i, TDM) = 500 g/l (2010); produkto PUFAS ilgalaikė antigrafiti apsauga AGP sudėtyje: max. 500 g/l. Galiojimo laikas nurodytas ant pakuotės.
   

  Gamintojas: PUFAS Werk KG, Vokietija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas