Grafičių valiklis PUFAS R100

 • Grafičių valiklis PUFAS R100

  Kaina Pakuotė Pirkti
  34 
  1 L
  Į krepšelį  
  Gamintojas
  Pufas Werk KG (Vokietija)
  Prekės ženklas
  Pufas
 • SAVYBĖS:
  • šalina aerozolinius ir kitus dažus;
  • markerių ir flomasterių žymių valymui;
  • tirpikliams atspariems paviršiams;
  • greitas poveikis;
  • biologiškai suyrantis;
  • paruoštas naudoti;
  • didelis tirpinimo efektas;
  • pagaminta Vokietijoje.

  PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITYS: PUFAS GRAFIČIŲ VALIKLIS R100 tinka dažytoms teplionėms ir grafičiams šalinti. Paruoštas naudoti valiklis ištirpina aerozolinius ir kitus dažus bei markerių ir flomasterių žymes ant tirpikliams atsparių paviršių, kaip pvz.: metalas, stiklas, medis, plytelės, betonas, klinkeris ir natūralus akmuo.

  NAUDOJIMAS: PUFAS GRAFIČIŲ VALIKLIO R100 užpurškite ant sauso valomo paviršiaus ir palikite 2-5 min. Tolygiai paskirtykite naudodami sintetinį teptuką. Ištirpusius dažus nuvalykite minkšto audinio šluoste. Esant įsisenėjusiam ar didesniam užteršimui, paviršiui išdžiūvus valymo procesą pakartokite. Jei valomas pagrindas buvo originaliai dažytas ar kitaip dengtas, valiklis gali aptirpdyti ir originalius dažus. Po to paviršių kruopščiai nuplaukite vandeniu. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Drėgni ir šalti pagrindai gali turėti įtakos reakcijos laikui. Neleiskite valikliui išdžiūti ant paviršiaus nenuplautam. Rekomanduojama dirbti etapais (maždaug 5 m² plote).

  DĖMESIO: Nenaudokite, kai pagrindo arba aplinkos temperatūra žemesnė nei +10°C arba aukštesnė nei +30°C. Prieš atliekant viso ploto valymą, išbandykite pagrindo atsparumą valikliui nedideliame plote. Uždenkite paviršius, kurių neketinate valyti. Įrankius plaukite vandeniu. Saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Darbo metu nevalgykite ir nerūkykite. Darbo metu naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones.

  TECHNINIAI DUOMENYS:
  Sudėtis: dimetilsulfoksidas, esteris, paviršinio aktyvumo medžiagos, papildomos medžiagos;
  Tankis: apie 1,1 g/cm³;
  Saugojimas: laikyti vėsioje, bet nešaltoje vietoje sandariai uždarytoje pakuotėje;
  Pakuotė: 1 l;

  ATSARGIAI!
  PAVOJINGA

  P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
  P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti. P305+P351+P338 Patekus į akis: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. Galiojimo laikas nurodytas ant pakuotės.
   

  Gamintojas: PUFAS Werk KG, Vokietija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas