Dažų nuėmėjas COLOR

 • Dažų nuėmėjas COLOR

  Kodas: 47864902
  14 
  Į krepšelį 

  Cheminiam senų dažų šalinimui

  Gamintojas
  Helios TBLUS d.o.o. (Slovėnija)
  Prekės ženklas
  Color
 • PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITYS: COLOR DAŽŲ NUĖMĖJAS – tai priemonė skirta cheminiam senų dažų šalinimui nuo medinių ir metalinių paviršių. Padeda pašalinti laiko pėdsakus nuo paviršių, kuriuos vėliau vėl dažysite dekoratyvinėmis apsaugos priemonėmis.
  Tinka vidaus ir išorės darbams.
  NAUDOJIMAS: Prieš naudojimą priemonę gerai išmaišykite. Tepkite ant paviršiaus lanksčia nerūdijančio plieno mentele ar šepečiu 0,5 – 1 mm storio sluoksniu. Dažų suminkštėjimo laikas priklauso nuo senos dangos tipo, storio, amžiaus bei darbo sąlygų. Suminkštėjusį senų dažų sluoksnį pašalinkite mentele arba vieliniu šepečiu. Paviršių nuplaukite vandeniu ir kruopščiai nusausinkite. Jei dažai pilnai nenusivalė, pakartokite procesą. Paviršių išdžiovinkite. Švarų, sausą ir šlifuotą paviršių dažykite taip, kaip dažant pirmą kartą metalinius arba medinius paviršius. Darbo metu dėvėkite apsauginius drabužius, gumines pirštines ir akinius. Įrankius plaukite skiedikliu COLOR ENAMEL.
  REKOMENDACIJOS IR PATARIMAI: Atidarydami pakuotę, prilaikykite ranka dangtelį iš viršaus.
  TECHNINIAI DUOMENYS:
  Saugojimas ir galiojimo laikas: saugoti originalioje ir sandariai uždarytoje pakuotėje, sausoje vietoje, esant nuo +5 iki +25ºC temperatūrai. Galiojimo laikas nurodytas ant pakuotės.
  Išeiga: tepant 1 kartą, 1 l turėtų užtekti 2-3 m² senų dažų pašalinti.
  Pakuotė: 0,75 l.

  ATSARGIAI!
  PAVOJINGA

  H225 Labai degus skystis ir garai. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
  Sudėtyje yra: 1,3-dioksolano, organinių tirpiklių, kurių pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą ir skilinėjimą.
  P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. Nerūkyti. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P361 Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. P501 Turinį ir talpą utilizavimui perduoti įgaliotoms kompanijoms.

  Gamintojas: HELIOS TBLUS / d.o.o., Slovėnija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas

 • Alternatyvios prekės

  Dažų nuėmėjas PUFAS P15

  Gelio struktūra

  1990  - 5990