Vinilinių grindų valymo ir priežiūros priemonė WEPOS

 • Vinilinių grindų valymo ir priežiūros priemonė WEPOS

  Kodas: 036003205
  990 
  Į krepšelį 

  Koncentratas

  Prekės ženklas
  Wepos
 • SAVYBĖS:
  • koncentratas;
  • valymui ir priežiūrai;
  • saugo ir išlaiko natūralų blizgesį;
  • tinka sintetinėms dangoms ir gumai.

  PASKIRTIS: Lengvai šalina stipriai prilipusius nešvarumus, anksčiau naudotų priežiūros priemonių ir vaško likučius bei vaikščiojimo žymes. Danga atnaujinama ir pirminė jos išvaizda išsaugoma ilgam laikui. Rekomenduojama pagrindiniam valymui ir tolesnei priežiūrai. Pastoviai naudojant sumažina nešvarumų prilipimą ir palengvina priežiūrą.

  TAIKYMO SRITYS: VINILINIŲ GRINDŲ VALYMO IR PRIEŽIŪROS PRIEMONĖ tinka visoms drėgmei atsparioms grindų dangoms iš vinilo, PVC, gumos bei PET, PP ir PUR tipo grindims.

  NAUDOJIMAS: Pagrindiniam valymui. Į kibirą su 5-7 l šilto vandens įpilti 200 ml koncentrato. Gautu tirpalu ir grindų pašluostės ar skudurėlio pagalba sudrėkinti valomą dangą. Įtrinti šepečiu ir nuvalyti atitirpusius nešvarumus. Po to išplauti švariu vandeniu.
  Priežiūrai: Į kibirą su 5-7 l šilto vandens įpilti 50 ml koncentrato. Gerai išmaišyti. Paviršių išplauti grindų pašluoste ar skuduru ir palikti išdžiūti. Paviršiaus pakartotinai plauti nereikia.

  DĖMESIO: Ypač blizgūs paviršiai gali pasidaryti matiniais. Visada rekomenduojama valiklį išbandyti nedideliame plote.

  TECHNINIAI DUOMENYS:
  Sudėtis: <5% nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, fosfatai, fosfonatai, kvapniosios medžiagos;
  Saugojimas: laikyti vėsioje ir tamsioje vietoje, sandariai uždarytą ir atskirai nuo maisto produktų. Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pagaminimo datos uždaroje originalioje pakuotėje.
  Pakuotė: 1 l;

  ATSARGIAI!
  Pavojinga


  P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P501 Turinį ir talpą utilizavimui perduoti įgaliotoms kompanijoms. H302 Kenksminga prarijus. H315 Dirgina odą. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pagaminimo datos uždaroje originalioje pakuotėje. Pagaminimo datą žiūrėti ant pakuotės.

  Gamintojas: PUFAS Werk KG, Vokietija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas