Kilimų ir minkštų baldų valiklis GLUTOCLEAN

 • Kilimų ir minkštų baldų valiklis GLUTOCLEAN

  Kodas: 039102092
  1170 
  1230  Sutaupykite 060 
  Pasiūlymas galioja iki 2024-06-30 23:59
  Į krepšelį 

  Tausoja audinį

  Gamintojas
  Pufas Werk KG (Vokietija)
  Prekės ženklas
  Glutoclean
 • SAVYBĖS:
  • kilimams ir minkštiems baldams;
  • tinka automobilinių salonų tekstilei;
  • nors ir pasižymi ypatingai stipriu poveikiu, tačiau tausoja audinį.

  PASKIRTIS: Universalus valiklis giliai prasiskverbia į audinį ir nesukeldamas žalos lengvai šalina nešvarumus bei dėmes. Taip pat naikina nemalonius kvapus, atnaujina kiliminę dangą ir minkštus baldus.

  TAIKYMO SRITYS: KILIMŲ IR MINKŠTŲ BALDŲ VALIKLIS tinka visiems kilimams ir kiliminėms dangoms iš sintetinio pluošto, minkštiems baldams, blukimui atspariai tekstilei, kiliminiams takeliams, automobilinių salonų tekstilei ir pan.

  NAUDOJIMAS: Išsipylusį skystį pirmiausiai nusausinti sugeriančia šluoste, o nešvarumų likučius susiurbti. Valiklį užpurkšti ant nešvarios vietos ir palikti 2-3 min. Atitirpusius nešvarumus nuvalyti švariu skudurėliu ar drėgmę sugeriančiu popieriumi. Po to nuplauti švariu vandeniu ir išdžiovinti. Labai nešvariems paviršiams panaudoti minkštą šepetį. Po valymo (jei tai kilimas) paviršių iššukuoti plaušo kryptimi. Džiūvimo metu nevaikščioti ir nesėdėti ant džiovinamos vietos. Išdžiūvus gerai išsiurbti.

  DĖMESIO: Prieš valymą patikrinti paviršiaus spalvų atsparumą blukimui. Dėmes geriausia valyti iš karto joms atsiradus, neleidžiant joms išdžiūti.

  GALIOJIMO LAIKAS:  60 mėnesių nuo pagaminimo datos uždaroje originalioje pakuotėje. Pagaminimo datą žiūrėti ant pakuotės.

  ATSARGIAI! Pavojinga

  P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P332+P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. H302 Kenksminga prarijus. H315 Dirgina odą. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.             

  PAKUOTĖ: 750 ml.

  Gamintojas: PUFAS Werk KG, Vokietija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas