Karščiui atsparūs MASTON aerozoliniai dažai 600°С, Juoda

 • Karščiui atsparūs MASTON aerozoliniai dažai 600°С, Juoda

  Kodas: 710221

  Silikoninė derva, tirpiklių pagrindu

  Gamintojas
  Maston OY (Suomija)
  Prekės ženklas
  Maston
 • Tai lengvai naudojami, karščiui iki +600°С atsparūs aerozoliniai dažai, vidaus ir išorės darbams. Tinka krosnelių, katilų, dūmtraukių, grotelių, transporto priemonių amortizatorių ir panašių paviršių, kurie įkaista iki +600°С dažymui.
  Pilnai dažytą paviršių leisti 30 min džiūti +20°С aplinkos temperatūroje. Didžiausią atsparumą karščiui dažytas paviršius įgauna tuomet, kai pirmą kartą kaitinamas 60 min +200°С temperatūroje. Jei paviršius dažomas keleriais sluoksniais, įkaitinti paviršių rekomenduojama ir prieš paskutinio sluoksnio dažymą.
  RIŠAMOJI MEDŽIAGA: Silikoninė derva, tirpiklių pagrindu
  BLIZGUMAS (DIN 67530 60°): matiškumas 0-25 dalys
  ATSPARUMAS KARŠČIUI: 600 °C
  GALIOJIMO LAIKAS: 60 mėn.
  ES RIBINĖ PRODUKTO VERTĖ: LOJ 629 g/l
  PERDAŽYMAS: visada, po 5 min tarp sluoksnių
  pilnam sukietėjimui paviršius kaitinamas 60 min +200°С temperatūroje

  IŠEIGA: 1,5 m²
  TALPA: 400 ml
  PAKUOTĖ: 6 vnt

  Informacija galioja esant +20 °C aplinkos temperatūrai ir 20%-70% santykiniam oro drėgnumui.

  Atsargiai! Pavojinga
  Sudėtyje yra acetone, N-butil acetato, Nafta hidrinti sunkieji angliavandeniliai (EC 200-753-7 <0,1%)

  Aerozolis 1: Slėginis indas kaitinamas gali sprogti H229
  Aerozolis 1: Ypač degus aerozolis, Kategorija 1 H222
  Akių dirginimas 2: kategorija 2 Sukelia smarkų akių dirginimą H319
  STOT SE 3: Specifinis toksiškumas, sukeliantis mieguistumą arba galvos svaigimą H336
  P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
  P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.
  P211 - Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
  P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
  P260 - Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
  P410+P412 - Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.
  EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos sausumą arba skilinėjimą
  IIB(e)LOJ max 840 g/l (2010), LOJ 665,66 g/l
   

  Gamintojas: MASTON / OY, Suomija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas
   

 • Alternatyvios prekės

  Karščiui atsparūs MASTON dažai 600°С, Juoda

  Silikoninė derva, tirpiklių pagrindu

  40