Intensyvus paviršių valiklis GLUTOCLEAN

 • Intensyvus paviršių valiklis GLUTOCLEAN

  Kaina Pakuotė Pirkti
  10 
  1050 Sutaupykite 050
  Pasiūlymas galioja iki 2023-09-30 23:59
  750 ml
  Kodas: 043002092
  Į krepšelį  
  Prekės ženklas
  Glutoclean
 • SAVYBĖS:
  • efektyviai valo stipriai išteptus paviršius;
  • nepalieka riebalinių, nikotino ir tepalo dėmių;
  • puikiai tinka pagrindo paruošimui prieš dažymą.

  PASKIRTIS: Efektyviai ir be likučių šalina nuo paviršiaus riebalines dėmes, tepalo ir nikotino likučius bei kitus nešvarumus.

  TAIKYMO SRITYS: GLUTOCLEAN INTENSYVUS PAVIRŠIŲ VALIKLIS tinka visiems plaunamiems paviršiams, tokiems kaip plastikiniai langai, durys, grindjuostės, kabelių kanalai, radiatoriai, panėlės, priekinės virtuvinių baldų dalys, dažomi tapetai, turėklai ir porankiai, žaliuzės, stikliniai ir panašūs pagrindai. Puikiai tinka valyti senus paviršius prieš dažymą arba lakavimą.

  NAUDOJIMAS: Užpurkšti valiklio ant nešvaraus pagrindo ir palikti 1-2 min. Šluoste surinkti atitirpusius nešvarumus ir praplauti vandeniu. Šalinant ypatingai stiprius nešvarumus, valiklį užpurkšti pakartotinai, papildomai valyti paviršių minkštu šepečiu ar šluoste ir nuplauti vandeniu.

  DĖMESIO: Valant labai jautrius pagrindus, būtina valiklį išbandyti nedideliame plote. Nepalikti ant valomo paviršiaus nenuplovus daugiau kaip 2 min.

  GALIOJIMO LAIKAS: 60 mėnesių nuo pagaminimo datos uždaroje originalioje pakuotėje. Pagaminimo datą žiūrėti ant pakuotės.

  ATSARGIAI! Pavojinga

  P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P332+P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. H302 Kenksminga prarijus. H315 Dirgina odą. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

  PAKUOTĖ: 750 ml.

  Gamintojas: PUFAS Werk KG, Vokietija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas
    

", {"external_id":"7a0c2f096f10671508990d15a27edf3bd84705a4985a9558b97f8a7839cbc047"});