Etikečių valiklis GLUTOCLEAN

 • Etikečių valiklis GLUTOCLEAN

  Kodas: 037002092
  1020 
  1250  Sutaupykite 230 
  Pasiūlymas galioja iki 2024-04-30 23:59
  Į krepšelį 

  Nepažeidžia paviršiaus

  Gamintojas
  Pufas Werk KG (Vokietija)
  Prekės ženklas
  Glutoclean
 • SAVYBĖS:
  • šalina be likučių;
  • ypatingai stiprus, šalina etiketes ir kitas klijuojančias medžiagas;
  • tinka rašalo, riebalinių ir suodžių dėmių šalinimui.

  PASKIRTIS: ypatingai efektyvių valiklio priedų dėka, nepažeidžiant paviršiaus ir be likučių šalina tvirtai prilipusius lipdukus, etiketes ir kitus klijų likučius. Valo rašalo, riebalines dėmes, dervas ir suodžius.

  TAIKYMO SRITYS: ETIKEČIŲ VALIKLIS tinkamas tokiems paviršiams kaip stiklas, plastikas, medis, PVC, akmuo ir keramika.

  NAUDOJIMAS: ETIKEČIŲ VALIKLIU suvilgyti sausą skudurėlį ir juo sudrėkinti lipduką ar jo likutį. Trumpam palikti. Po to lipduką atplėšti pradedant nuo vieno jo kampo. Likučius gerai nutrinti ir po to gausiai nuplauti vandeniu.
  Sintetinės etiketės: prieš naudojimą pašalinti viršutinį sluoksnį arba lengvai praplėšti, kad ant klijų patektu valiklio.
  Dėmių šalinimui: paviršių valyti skudurėliu sudrėkintu valiklyje. Ištirpinto sluoksnio likučius nuvalyti įgeriančiu skudurėliu.

  DĖMESIO: Prieš naudojimą mažame plote patikrinti paviršiaus atsparumą valikliui. Netinkamas tam tikroms sintetinėms medžiagoms, kaip pvz.: organinis stiklas. Ant lakuotų paviršių naudoti ETIKEČIŲ VALIKLIO ir įprasto indų ploviklio mišinį, santykiu 1:1.

  SAUGOJIMAS: Laikyti vėsioje ir tamsioje vietoje, sandariai uždarytą ir atskirai nuo maisto produktų. Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pagaminimo datos uždaroje originalioje pakuotėje.

  P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P262 Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. P303+P361+P353 Patekus ant odos (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P501 Turinį ir talpą utilizavimui perduoti įgaliotoms kompanijoms.

  Gamintojas: PUFAS Werk KG, Vokietija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas