Aerozoliniai dažai MASTON 100, Gruntas baltas 521

 • Aerozoliniai dažai MASTON 100, Gruntas baltas 521

  Kodas: 100521

  Alkidas, tirpiklių pagrindu

  Gamintojas
  Maston OY (Suomija)
  Prekės ženklas
  Maston
 • Naudodami Maston aerozolinius dažus SERIJA 100, norimus elementus nudažysite kruoščiau ir tiksliau nei naudojant dažymo purkštuvą ar įprastus aerozolinius dažus. Švelnaus purškimo dėka dažai mažiau skleidžiami po aplinką. Dažų SERIJA 100 gamyboje naudojami pigmentai, priedai, tirpikliai bei pakuotė su purkštuku - sukurti ir pritaikyti idealiam dažymui. Alkidiniai dažai. Vidaus ir išorės darbams.

  Daugelis profesionalių dažytojų pripažino, kad dažymas Maston SERIJA 100 prilygsta dažymui profesionaliu dažų pistoletu ir yra žymiai greitesnis bei patogesnis. Visa tai dėka unikalios purkštuko konstrukcijos ir aukštos dažų kokybės.

  RIŠAMOJI MEDŽIAGA:
  Alkidas, tirpiklių pagrindu
  BLIZGUMAS (DIN 67530 60°):
  matiškumas 0-25 dalys
  blizgumas 80-100 dalių
  ATSPARUMAS KARŠČIUI: 80 °C
  GALIOJIMO LAIKAS: 60 mėn.
  ES RIBINĖ PRODUKTO VERTĖ: LOJ 597,58 g/l
  PERDAŽYMAS po 5-15 min.
  ARBA po 7 dienų.
  Kitu atveju gali kilti problemų su dažų sluoksniu.
  Dažai pilnai išdžiūsta po 7 dienų

  IŠEIGA: 1m2
  TALPA: 400 ml
  PAKUOTĖ: 6 vnt

  Informacija galioja esant +20 °C aplinkos temperatūrai ir 20%-70% santykiniam oro drėgnumui.

  Atsargiai! Pavojinga
  Sudėtyje yra acetone, N-butil acetato

  Aerozolis 1: Slėginis indas kaitinamas gali sprogti H229
  Aerozolis 1: Ypač degus aerozolis, Kategorija 1 H222
  Akių dirginimas 2: kategorija 2 Sukelia smarkų akių dirginimą H319
  STOT SE 3: Specifinis toksiškumas, sukeliantis mieguistumą arba galvos svaigimą H336
  Kenksmingas vandens augmenijai – chroniškas 3
  P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
  P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.
  P211 - Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
  P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
  P260 - Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
  P410+P412 - Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.
  EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos sausumą arba skilinėjimą
  IIB(e)LOJ max 840 g/l (2010), LOJ 597,58 g/l
   

  Gamintojas: MASTON / OY, Suomija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas

 • Alternatyvios prekės