TESSAROL ALU BRONZA 400˚C

 • TESSAROL ALU BRONZA 400˚C

  Pakuotė Kaina Pirkti
  0,2 L
  3 
  Į krepšelį  
  0,75 L
  950
  Į krepšelį  
  Gamintojas
  Helios TBLUS d.o.o. (Slovėnija)
  Prekės ženklas
  Helios Tessarol
 • * karščiui ir atmosferiniam poveikiui atsparūs dažai metalui;
  * iki +400 C ;
  * tinka vidaus ir išorės darbams.

  PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITYS:
  TESSAROL ALU BRONZA 400˚C – tai karščiui ir atmosferiniam poveikiui atsparūs metalo dažai skirti metalinių paviršių veikiamų aukštų temperatūrų iki 400˚C apsaugai – dūmtraukiams, automobilių išmetamiems vamzdžiams ir kitiems metaliniams paviršiams. Tinka vidaus ir išorės darbams.

  PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:
  Dažant metalinius ir plieninius paviršius pirmą kartą - nuo apdirbamo paviršiaus mechaniniu būdu pašalinti rūdys, riebalinės kilmės ir kitokius nešvarumus nuvalyti skiedikliu HELIOS NITRO. Perdažant jau dažytus paviršius - nepažeistas vietas pašlifuoti ir nuvalyti, pažeistas vietas nušveisti pilnai. Prieš tepant TESSAROL ALU BRONZA 400˚C, pagrindas turi būti švarus ir sausas.

  NAUDOJIMAS:
  Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite. TESSAROL ALU BRONZA 400˚C rekomenduojama tepti 2 arba 3 sluoksniais. Dengiama įprastiniu būdu, tepant paviršių teptuku ar purškiant. Dažymo metu dažų, aplinkos ir dažomo paviršiaus temperatūra negali būti žemiau +5ºC. Normaliomis oro sąlygomis (esant +20ºC temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui) paviršius nelipnus dulkėms tampa po 0,5 val., sekantis sluoksnis tepamas po 2-3 val. Prie žemesnių temperatūrų džiūvimo laikas prailgėja. Džiūvimo laikas prailgėja ir dėl didesnio santykinio oro drėgnumo. Įrankius plauti skiedikliu TESSAROL NITRO.

  TECHNINIAI DUOMENYS:
  Sudėtis: natūralūs polimerai, tirpikliai, aliuminio pigmentas.
  Spalva: sidabro
  Blizgumas: pusiau matiniai.
  Tankis: 0,95 g/ml.
  Skiedimas: paruošti naudoti.
  Galiojimo laikas ir saugojimas: galiojimo pabaiga nurodyta ant pakuotės, kuomet dažai saugomi originaliose pakuotėse, esant nuo +5 iki +35ºC laipsnių temperatūrai.
  Išeiga: teoriškai 10-12 m²/l dažant vienu sluoksniu. Praktiškai išeiga priklauso nuo tepimo būdo.

  ATSARGIAI!
  Pavojinga

  Degus skystis 2; Odos ėsdinimas / dirginimas 2; Toksiškumas reprodukcijai 2
  Specifinis tikslinio organo sisteminis toksiškumas (STOT) - pakartotinis 2 poveikis; Specifinis sisteminis toksiškumas tiksliniam organui (STOT) - 3 vienkartinis poveikis; Pavojinga vandens aplinkai - lėtinis 3.
  Sudėtyje yra tolueno. H225 labai degus skystis ir garai. H315 dirgina odą. H336 gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H361d įtariama, kad gali pakenkti negimusiam vaikui. H373 gali pakenkti organams, jei medžiaga veikiama ilgai arba kartotinai. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P102 laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P201 prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. P210 laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. P260 neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P271 naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P273 saugoti, kad nepatektų į aplinką. P501 turinį ir talpą utilizavimui perduoti įgaliotoms kompanijoms. Sudėtyje esantys organiniai tirpikliai gali sukelti odos išsausėjimą ir skilinėjimą.
  EU LOJ kategorija ir ribos: IIB(e), 840 g/l (2007); produkto Tessarol Alu Bronza sudėtyje: max. 700 g/l.

  Gamintojas: HELIOS TBLUS / d.o.o., Slovėnija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas

 • Alternatyvios prekės

  Karščiui atsparūs MASTON dažai 600°С, Sidabrinė

  Silikoninė derva, tirpiklių pagrindu

  1080 - 34