Karščiui atsparūs MASTON aerozoliniai dažai 250°С, Raudona

 • Kraunamos nuotraukos
  640
  Į krepšelį 
  Gamintojas
  Maston OY (Suomija)
  Prekės ženklas
  Maston
 • Aplinkos temperatūroje džiūstantys ir lengvai naudojami karščiui atsparūs dažai, kurių atsparumas karščiui sieka +250°С temperatūrą. Puikiai tinka dažyti vamzdžiams, židinio durelėms, pirties krosnelėms, lauko kepsninėms bei kaminams, kurių temperatūra neviršija nurodytos ant pakuotės. Geriausia nautoti esant +20°С aplinkos temperatūrai.
  RIŠAMOJI MEDŽIAGA: Silikoninė derva, tirpiklių pagrindu
  BLIZGUMAS (DIN 67530 60°): matiškumas 0-25 dalys
  ATSPARUMAS KARŠČIUI: 250 °C 
  GALIOJIMO LAIKAS: 60 mėn.
  ES RIBINĖ PRODUKTO VERTĖ: LOJ 629 g/l
  PERDAŽYMAS po 15 min arba po 24 val

  IŠEIGA: 1,5 m²
  TALPA: 400 ml
  PAKUOTĖ: 6 vnt
   

  Informacija galioja esant +20 °C aplinkos temperatūrai ir 20%-70% santykiniam oro drėgnumui.

  Atsargiai! Pavojinga
  Sudėtyje yra acetone, N-butil acetato, Nafta hidrinti sunkieji angliavandeniliai (EC 200-753-7 <0,1%)

  Aerozolis 1: Slėginis indas kaitinamas gali sprogti H229
  Aerozolis 1: Ypač degus aerozolis, Kategorija 1 H222
  Akių dirginimas 2: kategorija 2 Sukelia smarkų akių dirginimą H319
  STOT SE 3: Specifinis toksiškumas, sukeliantis mieguistumą arba galvos svaigimą H336
  P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
  P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.
  P211 - Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
  P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
  P260 - Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
  P410+P412 - Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.
  EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos sausumą arba skilinėjimą
  IIB(e)LOJ max 840 g/l (2010), LOJ 665,66 g/l
   

  Gamintojas: MASTON / OY, Suomija
  Importuotojas: DIDMEKSA / UAB, Mituvos g. 5, LT-50132 Kaunas
   

 • Alternatyvios prekės

  760